Friday, January 11, 2019

Here is the full text of the resignation letter of Jim Mattis as U.S. secretary of defense

នេះបានសមជាអ្នកបំរើជាតិពិតប្រាកដមែន៖ លោកជេម ម៉ាទីស រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិអាមេរិក
----
Here is the full text of the resignation letter of Jim Mattis as U.S. secretary of defense:
SECRETARY OF DEFENSE
1000 DEFENSE PENTAGON
WASHINGTON, DC 20301-1000
December 20, 2018
Mueller's approval rating drops after Trump attacks
Watch Full Screen to Skip Ads
Dear Mr. President:
I have been privileged to serve as our country’s 26th Secretary of Defense which has allowed me to serve alongside our men and women of the Department in defense of our citizens and our ideals.
I am proud of the progress that has been made over the past two years on some of the key goals articulated in our National Defense Strategy: putting the Department on a more sound budgetary footing, improving readiness and lethality in our forces, and reforming the Department’s business practices for greater performance. Our troops continue to provide the capabilities needed to prevail in conflict and sustain strong U.S. global influence.
One core belief I have always held is that our strength as a nation is inextricably linked to the strength of our unique and comprehensive system of alliances and partnerships. While the U.S. remains the indispensable nation in the free world, we cannot protect our interests or serve that role effectively without maintaining strong alliances and showing respect to those allies. Like you, I have said from the beginning that the armed forces of the United States should not be the policeman of the world. Instead, we must use all tools of American power to provide for the common defense, including providing effective leadership to our alliances. NATO’s 29 democracies demonstrated that strength in their commitment to fighting alongside us following the 9/11 attack on America. The Defeat-ISIS coalition of 74 nations is further proof.
Similarly, I believe we must he resolute and unambiguous in our approach to those countries whose strategic interests are increasingly in tension with ours. It is clear that China and Russia, for example, want to shape a world consistent with their authoritarian model gaining veto authority over other nations’ economic, diplomatic, and security decisions to promote their own interests at the expense of their neighbors, America and our allies. That is why we must use all the tools of American power to provide for the common defense.
My views on treating allies with respect and also being clear-eyed about both malign actors and strategic competitors are strongly held and informed by over four decades of immersion in these issues. We must do everything possible to advance an international order that is most conducive to our security, prosperity and values, and we are strengthened in this effort by the solidarity of our alliances.
Because you have the right to have a Secretary of Defense whose views are better aligned with yours on these and other subjects, I believe it is right for me to step down from my position. The end date of my tenure is February 28, 2019, a date that should allow sufficient time for a successor to be nominated and confirmed as well as to make sure the Department’s interests are properly articulated and protected at upcoming events to include Congressional posture hearings and the NATO Defense Ministerial meeting in February. Further, that a full transition to a new Secretary of Defense occurs well in advance of the transition of Chairman of the Joint Chiefs of Staff in September in order to ensure stability within the Department.
I pledge my full effort to a smooth transition that ensures the needs and interests of the 2.15 million Service Members and the 732,079 DoD civilians receive undistracted attention of the Department of all times so that they can fulfill their critical, round-the-clock mission to protect the American people.
I very much appreciate this opportunity to serve the nation and our men and women in uniform.
James N. Mattis


Thursday, January 10, 2019

វិធីព្យាបាលការក្អួតរបស់ក្មេង

Treating Your Child for Vomiting=វិធីព្យាបាលការក្អួតរបស់ក្មេង


Vomiting is more forceful and painful than spitting up. Vomiting can cause a child to lose fluids, so it's important to watch for dehydration. ការក្អួតគឺដោលនិងឈឺខ្លាំងខុសពីការស្តោះទឹកមាត់ ដូច្នេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នតាមដានការអស់ជាតិទឹកក្នុងខ្លួន។

អាហារមានជាតិពុល គឺជាសាហេតុភាគច្រើននាំអោយក្មេងក្អួនចង្អោរខ្លាំង
1. Treat Symptoms of Vomiting=ការព្យាបាលអាការៈក្អួត
- Give fluids in small amounts. ផ្តល់ទឹកផឹកក្នុងបរិមាណតិច
- If your infant is breastfeeding, continue to nurse your baby. បើបំបៅកូន បន្តបំបៅ
- Your doctor may want you to give your baby small amounts of oral electrolyte solution. Check the amount with your doctor.្ វេជ្ជៈបណ្ឌិតអាចនឹងផ្តល់អោយនូវទឹកអេឡិចត្រូឡាយតាមមាត់ក្នុងបរិមាណតិច។
- Give toddlers about one tablespoon of oral electrolyte solution, ice chips, diluted juice, or clear broth every 15 minutes. If your child continues to vomit, call your doctor. ផ្តល់អោយក្មេងទើបចេះដើរមួយស្លាបព្រាតូចនូវទឹកអេឡិចត្រូឡាយតាមមាត់ ដុំទឹកកកតូច ទឹកផ្លែឈើរាវគ្មានកាក ឬទឹកចំរាញ់រាវគ្មានកាកគ្រប់១៥នាទីម្តង។
2. Watch for Signs of Dehydration=តាមឃ្លាំមើលរោគសញ្ញានៃការខ្សោះជាតិទឹក
- Call your doctor if you see any of these signs: dry mouth, crying without tears, dry diapers, urine that is very dark, sunken soft spot on the top of the head.្ ពិនិត្យមើមាត់ស្ងួត យំអត់ទឹកភ្នែក កន្ទបស្ងួត ទឹកនោមដែលមានព៌ណខ្មៅ មានពកទន់ៗផុសចេញនៅលើក្បាល ហើយត្រូវទូរស័ព្ទប្រាប់វេជ្ជៈបណ្ឌិតជាបន្ទាន់បើមានអាការៈទាំងអស់នេះ។
3. After 3 to 4 Hours Without Vomiting = ៣ឬ៤ម៉ោងដែលមិនមានការក្អួតក្រោយមក
- Give your child larger amounts of fluid. ផ្តល់អាហារក្នុងបរិមាណច្រើនអោយគេញ៉ាំ


ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត

Depression = ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត

Symptoms រោគសញ្ញាមានដូចជា៖
- Trouble concentrating, remembering details, and making decisions. បញ្ហាចិត្តមិនស្លុង ការចងចាំមិនច្រើន និងការសម្រេចចិត្ត
- Fatigue. ល្ហិតល្ហៃ អស់កំឡាំង
- Feelings of guilt, worthlessness, and helplessness. តូចចិត្ត គ្មានតំលៃ និងគ្មានគេជួយ
- Pessimism and hopelessness. ទុទិដ្ឋិនិយម និងគ្មានគេជួយ
- Insomnia, early-morning wakefulness, or sleeping too much. គេងមិនលក់ ព្រឹកពីព្រលឹមអុលជាប់ជានិច្ច ឬដេកច្រើនជ្រុល
- Irritability. មួម៉ៅឆាប់ខឹង
- Restlessness. អន្ទៈសារ
- Loss of interest in things once pleasurable, including sex. ឈប់អារម្មណ៌របស់ដែលធ្លាប់ធ្វើអោយសប្បាយរួមទាក់ការរួមភេទ។